Black-headed Caique

Ο Black-headed Caique  ζει σε δέντρα και γενικά σε δάση στη Σαβάνα. Το μέγεθος του είναι ...

Read More