Λεϊσμανίαση

Λεϊσμανίαση: είναι μια νόσος που προκαλείται από το πρωτόζωο του γένους Leishmania. Λέγεται και Καλά-Αζάρ και είναι ...

Read More