Βρουκέλλωση

Βρουκέλλωση  Βρουκέλλωση: Λέγεται και πυρετός της Μάλτας. Είναι ένα λοιμώδες νόσημα που υπεύθυνος είναι ένας μικροοργανισμός brucella  (βρουκέλλα) ...

Read More